• 1,514

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนที่พร้อม รวมกว่า 300 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การดูแลแบบประคับประคอง โรคพาร์กินสัน นอนไม่หลับ ผู้รับบริการ 35,495 ครั้ง ร้อยละ 70 อาการดีขึ้น เกือบทั้งหมดไม่พบอาการข้างเคียง

วันที่ 11 พ.ย.63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แก่แพทย์ และเภสัชกรเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 150 คนที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พร้อมกันนี้ ยังได้เผยแพร่ในระบบวิดีโอทางไกลไปยังเขตสุขภาพที่ 7 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ใช้กัญชาทางการแพทย์เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกประชาชน เพิ่มการเข้าถึง เนื่องจากหากนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม ขณะนี้มี 311 แห่ง ผู้รับบริการ 14,236 ราย รวม 35,495 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรคพาร์กินสัน ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษา นอนไม่หลับเป็นต้น ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นร้อยละ 70 มีการติดตามอาการผู้ใช้สารสกัดกัญชาไม่พบอาการข้างเคียงถึงร้อยละ 98.07

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายแห่งมีนวัตกรรมที่ดี เช่น มีสายตรงรับปรึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เชื่อมระบบบริการกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษา

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดทำเป็นหลักสูตรและดำเนินการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่กรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้การรับรองแล้ว 11,747 คน

สำหรับการจัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ จะดำเนินการในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ได้รับใบอนุญาต ยส.5 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรผ่านการอบรม ปฏิบัติตามคู่มือระบบบริการ สาขากัญชาทางการแพทย์ และมีระบบการติดตามอาการ เพื่อให้การจ่ายยา สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ มีความปลอดภัยReference
https://www.naewna.com/likesara/531210
Cann Society