• 1,933

📌 หัวข้อ “ทิศทางการนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์” 📌

บันทึกเทปรายการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex เวลา 9.00 – 10.00 น.

วิทยากร
1. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

ดำเนินรายการโดย ดร.นรกมล ทองเปลี่ยน เลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการอภิปราย ตามเอกสารแนบ

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ผ่านระบบ Cisco Webex ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
Meeting number (access code) : 158 902 2583
Meeting password : mc5678

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ โทร. 0 2590 1501 หรือ Facebook Fanpage : สถาบันกัญชาทางการแพทย์


Cann Society