• 1,282

“เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์” ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจ 100 แห่งทั่วประเทศ ในปี 66 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท

บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (WMTA) ผู้อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้กับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงรักษาและเชิงสุขภาพในประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ (อดีตผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) เป็นประธานในพิธี
และ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมเป็นเกียรติในงาน  

คุณปรีชา พนารักษ์ Founder CEO & Managing Director ประธานกรรมการบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด

พร้อมด้วยคุณปรีชา พนารักษ์ Founder CEO & Managing Director ประธานกรรมการบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ นพ.สมพร คำผง , นพ.สมนึก ศิริพานทอง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ประธานที่ปรึกษา โครงการ 1st cannabis)  , พลตรี ศ.ดร.ภส.พงศ์ภัทร วรงค์พรพรม รองประธานสภากัญชา กันชงแห่งประเทศไทย และ ดร.จอร์จ นิรินทรางกูร ลาวไทยทีวี ร่วมงานครั้งนี้ 

คาดมีมูลค่าธุรกิจกว่า 50 ล้านบาท ในปี 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายขยายคลินิกกัญชาที่มีมาตรฐานมากอีก 100 แห่งทั่วประเทศ   ภายในปี 2566 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท

คุณปรีชา พนารักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในการเปิดตัวบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ อย่างเป็นทางการนั้น ถือเป็นหนึ่งในแผนของการเดินหน้าทางธุรกิจ ด้วยเป้าหมายการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการบริการ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ”

โดยในงานนี้ เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ ยังได้มอบตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis ให้กลุ่มพันธมิตร ทั้ง 34 บริษัท
อาทิ โรงพยาบาล คลินิกกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพชั้นนำ รวม 38 คลินิกกัญชาทั่วประเทศไทย พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทพันธมิตรอย่าง บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด บริษัทย่อย บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

นอกจากนั้นยังได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท INDEEM HOLDING สร้างธุรกิจเพื่อพลิกวงการแนวใหม่ มีการผนวกรวมระบบขนส่งกัญชา กัญชงที่เชื่อมกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเครือบริษัท World Medical Tourism Alliance โดยนำระบบ telemedicine มาใช้ในการรักษาทางไกล
พร้อมคำปรึกษาจากแพทย์ที่มีใบสั่งจ่ายยากัญชา และสินค้าสุขภาพ โดยจะตั้งศูนย์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ และสถาบัน กรีน อินโนเวชั่น (AGI) ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจ เพื่อสร้างผู้นำผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์อีกด้วย

“บริษัทฯ มีเครือข่ายการตลาดทั่วโลก และกลุ่มลูกค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกว่า 500,000 คนทั่วโลก บริษัทฯ มีทีมเซลกว่า 1,000 คนที่คอยให้แนะนำลูกค้ามารับการรักษา และบริการด้านสุขภาพกับสถานพยาบาล รวมไปถึงโรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพที่เป็นพันธมิตร ทั้งนี้โรงพยาบาล คลินิก และโรงแรม รีสอร์ทสุขภาพชั้นนำ ที่เข้ามาเป็นพันธมิตร ได้มาตราฐานระดับโลกทั้งมาตรฐาน JCI, GHA, AACI, Wellhotel เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัย และประสบการณ์ที่ดีในการมาท่องเที่ยวเชิงรักษา และเชิงสุขภาพกับพันธมิตร Healthcare Service Providers”

นายปรีชา กล่าว

เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ ได้ขยายการให้บริการการรักษามาถึงแพทย์ทางเลือกแผนไทย โดยใช้กัญชาในการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านกัญชา และคลินิกกัญชาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมในการนำยาสมุนไพรไทย และกัญชาไทยมารักษาผู้ป่วยทั้งคนไทย และต่างชาติ

ทั้งนี้ยังได้มอบตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis ที่แสดงถึง กลุ่มผู้ประกอบการกัญชากลุ่มแรกที่ได้ร่วมมือกันใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และครบวงจร ตั้งแต่

  1. ต้นน้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา
  2. กลางน้ำ กลุ่มโรงงานผู้สกัดกัญชา คณะเภสัชต่างๆ ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับเลขทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ปลายน้ำ กลุ่มโรงพยาบาล คลินิกกัญชา คลินิกแพทย์แผนไทย สหคลินิก การจ่ายยาทางกัญชาโดยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตทางกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพ


ได้ร่วมมือกันทำให้เกิดการรักษาทางกัญชาอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติ ถือเป็น One Stop กลุ่มแรกที่ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเต็มระบบ ครบวงจร และถูกต้องตามกฎหมาย

เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในการปลดล็อค ด้านการปลูก เพื่อสร้างมาตรฐานการปลูกกัญชาที่มีมาตรฐาน เกรดการแพทย์ นำมาทำยาในการรักษาผู้ป่วย โดยมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดคลินิกกัญชาทั่วประเทศ และร่วมกันกับพันธมิตรคลินิกกัญชาในการขับเคลื่อน ให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาตำรับไทยที่มีคุณภาพ

โดยบริษัทฯ มีการร่วมมือกันกับผู้ประกอบการ โรง พยาบาล คลินิกกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพชั้นนำกว่า 30 แห่ง รวมถึง 37 คลินิกกัญชาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในประเทศ รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 50 ล้านบาท ในปี 2564 และมีเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายคลินิกกัญชาที่มีมาตรฐานมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมมูลค่าธุรกิจกว่า 188 ล้านบาท ภายในปี 2565 และกว่าอีก 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2566 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท” นายปรีชา กล่าวปิดท้าย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
Website : www.wmtamedicaltourism.com
Fanpage : @wmtamedicaltourism | @MedCanabis1 
Line OA : @wmta | @cannabis88
เบอร์โทร : 0814-919-564  / 094-514-9294


Cann Society