• 527

เปิดเกณฑ์ บริจาคเลือด กัญชาเพื่อการแพทย์-สารเสพติด-แอลกอฮอล์ จากสภากาดไทย เงื่อนไขและการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้-ผู้รับ

ข้อมูลจาก สภากาชาดไทย ได้ระบุ เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม (กัญชา กัญชง) สารเสพติด โดยแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1. สารเสพติดและสารควบคุม 

สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
เช่น กัญชา กระท่อม (ใช้เป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหาร เครื่องดื่ม)

  1. กรณีใช้เป็นประจำ ตั้งแต่ 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ขึ้นไป งด 7 วันก่อนบริจาคโลหิต 
  2. กรณีใช้เป็นครั้งคราว งด 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต 

หมายเหตุ ในวันที่บริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการ มึนงง สับสน 

สารเสพติดชนิดกิน 

  1. ต้องเลิกเสพแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
  2. และมั่นใจว่าไม่กลับไปเสพอีกจึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ 

สารเสพติดชนิดฉีด 

  1. งดบริจาคเลือดถาวร แม้จะเลิกฉีดแล้วก็ตาม
  2. เนื่องจากเสียงต่อการติดเชื้อ ที่ถ่ายทอดทางโลหิตและมีผลต่อจิตประสาท 

2. การดื่มแอลกอฮอล์ 

  1. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนและหลังบริจาคโลหิต หมายเหตุ เนื่องจากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายขาดน้ำ อีกทั้งฟื้นตัวหลังจากบริจาคช้ากว่าปกติ
  2. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต หมายเหตุ อาจมีการทำงานของตับบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์ ออกจากโลหิตได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย 

Credit : SPRING


Cann Society