• 1,488

บุรีรัมย์.. จัดงานมหกรรมกัญชา กัญชง ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ขานรับการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติด พร้อมชู “บุรีรัมย์โมเดล” ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชากัญชง ทั้งทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ พร้อมสร้างความมั่นใจผู้ร่วมงาน ด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19 เข้มงวด ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์       

5 – 7 มีนาคม 2564 นี้

​นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เริ่มแล้ววันนี้ มหกรรมกัญชา กัญชง ยิ่งใหญ่ที่สุดของของประเทศ โดย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการจัดงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” ในครั้งแรก มาสู่มหกรรมกัญชากัญชงระดับประเทศ พร้อมยก “บุรีรัมย์” เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภายหลังการพิจารณาปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก กิ่ง ก้าน ลำต้น เปลือก ราก และเส้นใย สารสกัดที่มีสาร ซีบีดี (CBD) เป็นส่วนประกอบ รวมถึงกากที่เหลือจากการสกัด ซึ่งจะต้องมีสารทีเอชซี (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 เมล็ดกัญชง น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนประชาชนสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของกัญชา กัญชง ไปประกอบอาหาร ทำยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยภายในงานได้รวบรวมสาระความรู้เรื่องของกัญชากัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทุกมิติเพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในงานมีไฮไลท์สำคัญ 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ นิทรรศการ เวทีเสวนา คลินิกกัญชา เวิร์กชอป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

​มหกรรมกัญชาครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมั่นใจ ด้วยมาตรการป้องโควิด 19 อย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ได้รับการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเข้างาน และมีการจัดระยะห่างในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกไฮไลท์ของงานอย่างเข้มงวด


Cann Society