• 88

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกันดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ

“ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์”

พร้อมแนะนำทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ พยายามทำ Model ร่วมกับหลายส่วนราชการ เช่น ทางด้านการเกษตร ประสบการณ์ความรู้การปลูกกัญชา กลุ่มวิชาการที่มีความรู้เพื่อนำไปใช้ให้มีความปลอดภัย


Cann Society