• 218

ในการปลูกเชิงพาณิชย์นั้น วัตถุประสงค์ของผู้ปลูก คือ การมีผลผลิตตลอดทั้งปี หากเป็นการปลูกโดยทั่วไปดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่หากปลูกในสถานที่ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสง ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว คือ Perpetual Harvest

Perpetual Harvest เป็นแนวคิดในการดูแลพืชในทุกระยะของการเจริญเติบโต เช่น เมล็ด ต้นกล้า ก่อนออกดอก และช่อดอก ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน และระยะเวลา เช่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แปลงที่ว่างนั้นจะถูกแทนที่ด้วยพืชล็อตใหม่ที่มาจากระยะก่อนหน้า

วิธีการหมุนเวียนพืชตามระยะการเจริญเติบโต และสถานที่ที่แตกต่างกันทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นช่วงเวลา เช่น ทุกเดือนหรือ 2 สัปดาห์ และมั่นใจได้ว่าจะมีผลผลิตตลอดทั้งปี

ประโยชน์ของ Perpetual Harvest ยังรวมไปถึงแรงงานที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ เนื่องด้วยเป็นการปลูกล็อตขนาดเล็กแทนที่จะเป็นล็อตใหญ่ทั้งหมดในคราวเดียว ทำให้การติดตามพืชแต่ละชนิดผ่านระยะการเจริญเติบโต และสังเกตความเปลี่ยนแปลงในแต่ละล็อตเป็นไปได้ง่าย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่มี Plant Factory หรือ Indoor Growing Facilities เนื่องจากแต่ละสถานที่ปลูกได้รับการปรับอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสงให้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตแต่ละระยะ

การปลูกแบบ Perpetual Harvest เป็นเรื่องท้าทายหากต้องทำเองทุกขั้นตอน แต่ “Cantrak” สามารถช่วยวางแผน ช่วยรวมสูตรการปลูก และระยะการเจริญเติบโตเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผน และคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวได้ก่อนเริ่มกระบวนการเพาะปลูก

นอกจากนี้ “Cantrak” ยังติดตามแผนการเพาะปลูก อัปเดตข้อมูล และแสดงผลตามจริง รวมไปถึงรายงานหากเกิดความล่าช้า เพื่อให้สามารถปรับปรุงได้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cantrak.tech
ติดต่อผ่านอีเมล shivek@tis.co.th สำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์

credit : httpsps://medium.com/@cantrak.pg/


Cann Society