• 1,297

ระบบสารสนเทศกัญชา (BI : Bussiness Intelligence ) ระบบสืบค้นการจำหน่ายส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยส.5)

โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดชุดข้อมูลให้ความรู้
(ตามภาพด้านล่าง)

สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก : https://cannabis.fda.moph.go.th/


Cann Society