• 1,480

ถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แต่กระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งเครื่องผลักดันกัญชาและกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานว่า “ล่าสุดได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถึงแนวทางในการทำงานเพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงออกสู่ตลาด โดย อย. จะปรับบทบาทในการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลของการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าด้วยหลัก 3 P ได้แก่

Protect, Promote, Provide

พร้อมทั้งวางแนวทางการทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการให้ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ (Classification) การให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Scientific advice) รวมถึงการให้คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบ และประเมินผลผลิตภัณฑ์”

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “การทำงานที่ผ่านมา ทาง อย ได้รับฟังและตระหนักถึงความต้องการของผู้ประกอบการมาโดยตลอด และได้พยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระเบียบหลายอย่างให้เท่าทันบริบทและกฎหมายที่เปลี่ยนไป เช่น การถอดบางส่วนของพืชกัญชาและกัญชงออกจากรายการยาเสพติด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอาหารนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการบูรณาการการทำงาน อย่างในกรณีของกัญชงที่จะมีผู้แทนจากกองต่าง ๆ มาร่วมกันให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการกัญชง ซึ่งความก้าวหน้าในเรื่องกัญชาและกัญชง ทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาให้ข้อมูลเป็นระยะ”

อ้างอิง : Anunchai Assawamakin


Cann Society