• 2,094

และวันนี้ก็มาถึง…วันที่ประชาชนรอคอยในการเข้าถึงกัญชา…ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนโยบายนี้ ทำให้วันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย…

“กัญชาสู่ครัวเรือนและตลาดได้แล้ว”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ปลดล็อกกัญชา คืนพืชพื้นบ้าน ทำเมนูอาหาร เครื่องดื่ม พัฒนาสู่เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์

การใช้กัญชาของชุมชนนั้นเป็นการใช้ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาช้านาน ซึ่งการใช้ทั้งรากกัญชา ช่อดอก ใบอ่อน ใบแก่ ทั้งต้นและราก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมด พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในตัวของชุมชนเอง การถูกจำกัดการใช้กัญชาในวิถีชุมชนนั้นถือเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของประชาชนที่มีการใช้กัญชาในการรักษาโรคและใช้ในวิถีพื้นบ้านโดยตำรับของภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้ว

ถึงเวลาแล้วที่จะคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนในการเข้าถึงกัญชา

ถึงเวลาแล้วที่จะคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนในการเข้าถึงกัญชา!!!
สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ พัฒนาทางการค้า และด้านสุขภาพโดยที่เข้าถึงชุมชนได้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยและสามารถใช้ดูแลตัวเองได้


อีกทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา “กัญชา – กัญชง” ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชน ทั้งในรูปแบบ สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

  • ใบ ราก ก้าน ใช้ในตำรับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม
  • เปลือก แกน ลำต้น เส้นใยใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • สารสกัดใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • เมล็ด หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ใช้ในอาหาร และเครื่องสำอาง
Cannabis & Hemp สร้างมูลค่าเพิ่ม

หลังจากการประกาศปลดล็อกส่วนต่างๆของกัญชา – กัญชงนี้ออกมาแล้ว เราจะได้เห็นหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกัญชา ที่ใช้ใบกัญชามาประกอบอาหาร, กัญชาคาเฟ่, สปากัญชาเพื่อผ่อนคลาย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกมากมายที่ใช้ส่วนต่างๆของกัญชาและกัญชงที่ได้ประกาศพ้นจากยาเสพติด ไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ ทางด้านการดูแลสุขภาพ และทางด้านการค้า

สิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงกัญชา เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย!!!

Cann Society