• 2,081

เปิด “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” เพิ่มมูลค่า “ตลาดกัญชา”เติบโตกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท แนะจัดทำคู่มือ คาดเริ่มเส้นทางที่ มทร.พระนคร เดือน พ.ค.นี้

“ตลาดกัญชา” ที่ถูกกฎหมายมีมูลค่ากว่า 1.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท เติบโตมากกว่า 17% โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงกว่า 70% ของมูลค่าทั้งหมด

ขณะที่รายงานของ The Global Cannabis Report โดย Prohibition Partners คาดการณ์ว่ามูลค่า “ตลาดกัญชา” ทั่วโลกในปี 2567 จะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น “ตลาดกัญชา” เพื่อการแพทย์ 60% และอีก 40% เป็น “ตลาดกัญชา” เพื่อการสันทนาการ

Credit : กรุงเทพธุรกิจ

“ตลาดกัญชา” เติบโตกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ว่า “ตลาดกัญชา” จะเติบโตเป็น 661 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2567 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ กัญชาและกัญชง เป็น Product Champion ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้น กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิด “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนครนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชลบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง แม่ฮ่องสอนและพัทลุง โดยจะมีกิจกรรมให้เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์

จัดทำคู่มือแนวทาง “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”

นอกจากนั้น ได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ นวดไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สําหรับผู้ประกอบการและหรือมัคคุเทศก์ ในพื้นที่เมืองสมุนไพร และพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวกัญชา เป็นอีกหนึ่งแพคเกจทัวร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ การท่องเที่ยวที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลิน มีความสุขและได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีกลับบ้าน

คมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษา medical tourism and wellness Tour กล่าวว่า “ตลาดเส้นทางกัญชา” หรือ “ทัวร์กัญชา”ในประเทศไทย จะเป็นการสร้าง New Industry ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตอบรับเทรนด์กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าการดูแล รักษาทางการแพทย์ที่ดี และชาวต่างชาติหลายประเทศอยากมาเกษียณอายุที่ไทย ดังนั้น “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย

Credit : กรุงเทพธุรกิจ

ย้ำภาครัฐต้องยังทำแผนแม่บท”เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”

“เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ ต้องมีแผนแม่บทการท่องเที่ยวในประเทศที่ชัดเจนในการเจาะตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไม่จำกัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชาแต่ละจังหวัดและมีการกำหนดจัดหวัดต้นแบบ ที่ทำให้เห็นถึงกระบวนการต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชกัญชากัญชง และพืชสมุนไพรอื่นๆ สนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมปลูก ผลิตผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้สร้างอาชีพหากสำเร็จคาดว่าจะเกิดรายได้ต่อประเทศมูลค่า 1 ล้านล้านบาท” คมสรรค์ กล่าว

ขณะที่ การปลูกและการสกัดกัญชากัญชงยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และการปลูกการสกัด การผลิตยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าความต้องการของธุรกิจปลายน้ำ การจะผลักดันให้อุตสาหกรรมกัญชากัญชงจะเกิดขึ้นได้จริง เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รัฐบาลต้องส่งเสริมเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสกัดกัญชากัญชง ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดหาตลาด ปลายน้ำให้แก่เกษตรกร แหล่งปลูก และแหล่งสกัด

เตรียมเปิด”เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”เดือน พ.ค.นี้

คมสรรค์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ได้พูดคุยกับทางบริษัทท่องเที่ยว บริษัททัวร์ต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจจัดทำแพ็กเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ อย่างมาก และให้ข้อมูลว่าหากมีผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีน และผู้สูงอายุสนใจสั่งซื้อแน่นอน การตลาดให้คนในประเทศและต่างชาติรู้จักเส้นทางกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์กัญชากัญชง ด้านสุขภาพ เน้นการบำบัด รักษา อีกทั้ง เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” ควรมีการออกแบบที่ไม่ใช่เพียงการบอกว่ามีเส้นทางอะไร และพาไปชม แต่ต้องเป็นการเล่าเรื่อง ประชาชนคนในพื้นที่ต้องมีองค์ความรู้ ต้องมีการนำสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ผสมผสาน

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรง และต้องเล่าเรื่องกัญชาแต่จังหวัดต่างกัน เนื่องจากสายพันธุ์แต่ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกัน การจะเล่าเรื่อง เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ต้องทำให้คนในพื้นที่มีความรู้ และบริษัททัวร์ต่างๆ เข้าใจมีความรู้เรื่องกัญชากัญชงร่วมด้วยคมสรรค์ กล่าว

Credit : กรุงเทพธุรกิจ

เตรียมเปิด “เส้นทางท่องเที่ยวกัญชา” ครั้งแรก@มทร.พระนคร

ณัฐชรัตน์ กฤตธน ผู้อำนวยศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) กล่าวว่า ตอนนี้ มทร.พระนคร ได้มีการนำเสนอเส้นทางกัญชาทางการแพทย์แก่ทาง “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” และเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(บอร์ดเมดิคัลฮับ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยโครงการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่ เบื้องต้นจะเริ่มท่องเที่ยวใน “มทร.พระนคร” และเส้นทางจ.นครราชสีมา จะเริ่มในเดือนพ.ค.นี้ และจะมีการดำเนินการให้ครบ 9 เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ(Cannabis New Normal @ Alternative Health Tourism)

แผนการดำเนินหากได้รับความเห็นชอบในราวเดือนพ.ค. 2564 เป็นต้นไป จะเปิดตัว ที่ “มทร.พระนคร” ก่อนจะปักหมุด 9 “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”  ประกอบด้วย 1.จ.นครราชสีมา 2.จ.บุรีรัมย์ 3.จ.สกลนคร 4.จ.ระยอง5.จ.พัทลุง 6.จ.ภูเก็ต 7.จ.เชียงใหม่ 8 จ.ลำพูนและ 9.จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมใน “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส รับประสบการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เยี่ยมชมรูปแบบพื้นที่ปลูกกัญชา รับบริการคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชสมุนไพรในท้องถิ่นรวมด้วย เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Credit : กรุงเทพธุรกิจ


Cann Society