• 269

กรมแพทย์แผนไทยเชิญชวน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”จัดยิ่งใหญ่ ไหว้ครูแพทย์แผนไทยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ

รวมพลผู้ประกอบการทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคเปิดตลาดกัญชา กัญชง กระท่อม ในบรรยากาศสวนสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทย และประชาชนทั่วไป รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ร.3” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พร้อมใจ จัดกิจกรรมใหญ่ เทิดพระเกียรติ พบกิจกรรม พิธีเจิม พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พร้อมชม ชิม ชอป ตลาดกัญชา กัญชง กระท่อม จากผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564

ภายในงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2564 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนเครือข่ายแพทย์แผนไทย ประชาชน และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “ไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และครูผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการไหว้ครูนั้น เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ซึ่งจะจัดขึ้น เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

ส่วนในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

ซึ่งพระองค์ท่านมีคุณูปการ ทั้งทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเภสัชกรรมไทย และ การนวดไทย ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

การที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมตรงวันที่ 28 -29 ตุลาคม นี้ เนื่องจาก วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาล 3 และ กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณของครูบาอาจารย์แผนไทย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์แผนไทย

แต่ความพิเศษของปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสมุนไพร ดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม จึงจัดเวทีเสวนาวิชาการ และ จัดตลาดนัดเพื่อผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้ารายย่อย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำสินค้า บริการ มาร่วมออกบูธนิทรรศการ และ ซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้า สมุนไพร กัญชา กัญชง ในราคาประหยัด

เพื่อช่วยเหลือ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อไป
จึงขอเชิญชวนประชาชน แพทย์แผนไทย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติฯ กิจกรรมไหว้ครู และ ชม ชิม ชอป สมุนไพร ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง และกระท่อม ได้ ในงาน“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”ปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย (เรือนเพ็ญนภา) ในสวนเทวเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 น. – 17.00 น.


Cann Society