• 622

ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกัญชงแบบครบวงจร บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบคุณภาพจาก ENERGROW Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และ คณะกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้า
“โครงการอุตสาหกิจกัญชงแบบครบวงจร” ณ บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด บ.โค้งสำราญ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี นายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ขอบคุณภาพจาก ENERGROW Co.,Ltd.

โดยนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชงระบบ Indoor, Green House, Outdoor ของ บริษัทเอ็นเนอร์โกร ซึ่งเป็นเอกชนรายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (มกษ. 3502-2561) ทั้ง 3 ระบบ

และเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัดที่ทันสมัย มีศักยภาพในการผลิตสารสกัดกัญชง สาร CBD และน้ำมันเมล็ดกัญชงที่ได้คุณภาพมาตรฐานสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางมูลค่าสูงที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงแนวทางการผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและแปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในอนาคต


Cann Society