• 4,455

ภาพโรงเรือนที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ในโรงเรือน (Greenhouse) และ ระบบ Indoor ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ภาพด้านบนเป็นการปลูกกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ ในระบบกรีนเฮ้าส์ที่ได้ออกแบบ Green House ขึ้นมาเพื่อให้ผลิตกัญชาและกัญชงในต้นทุนที่ถูกลงกว่าในระบบ Indoor โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล

สายพันธุ์ ไวไวควิก

ต้นขวามือคือสายพันธุ์ ไวไวควิก ที่ รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา จะเห็นว่าออกดอกเร็วกว่าและให้ผลผลิตดอกแห้งสูงมาก

สายพันธุ์ C09

สายพันธุ์ C09 เป็นสายพันธุ์ที่ รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล และลูกศิษย์ได้พัฒนาพันธุ์มาให้แก่องค์การเภสัชกรรมเป็น CBD strain จะเห็นว่าดอกมีขนาดใหญ่มากและดอกอื่นๆก็จะเอนนอนลงจนไม่เห็นใบ

ทำสถิติต่อต้นที่ปลูกกันแบบแน่น ในการปลูกแบบ Indoor ได้ถึง 560 กรัม ดอกแห้งต่อต้น ปกติค่าเฉลี่ยคือ 220 กรัมต่อต้น เป็นมาตรฐานที่นักปลูกกัญชาทั่วโลกรู้กัน แต่สายพันธุ์นี้และวิธีการปลูกที่ถูกต้องทำให้ได้ผลผลิตดอกแห้งสูงมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลผลิตสูงของกัญชา

ปลูกด้วยระบบ รากลอย (aeroponics)

ภาพด้านบนเป็นการปลูกในระบบ Indoor ขององค์การเภสัชกรรมโดยปลูกในระบบ รากลอย (aeroponics)

Aeroponic คือการปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศแล้วฉีดน้ำและปุ๋ยเข้าที่ระบบราก ระบบนี้ต้นกัญชาจะโตเร็วมากเมื่อเทียบกับ hydroponic และระบบน้ำหยด (drain to waste)

“แต่ก็มีข้อเสียคือถ้าระบบติดขัดไม่ฉีดน้ำกัญชาก็จะตายหมดทั้งห้อง และถ้ามีโรครากเน่าระบาดก็จะติดกันทุกต้น”

ซึ่งทาง รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ก็แก้ไขโดยเลี้ยงจุลินทรีย์ใส่เข้าไปในน้ำและทำระบบที่แม้ปั๊มน้ำขัดข้องต้นกัญชาก็ไม่ตาย การันตีได้ว่าเป็นระบบที่สะอาดมากเพราะไม่ได้ใช้ดินปลูกเหมาะกับการปลูกแบบ medical grade ทางการแพทย์มากกว่าครับ

ภาพการวิจัยของ รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล เพื่อศึกษารูปแบบของการให้น้ำและกระถางที่ใช้ต่อการเติบโตของระบบรากของ กัญชง


Credit : รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, องค์การเภสัชกรรม (อภ.)


Cann Society