• 1,966

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศจากทาง กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการเครื่องสำอาง ในเรื่องของการนำ “กัญชา กัญชง” มาใช้ในเครื่องสำอาง…รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

หน้าที่ 1 : เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

หน้าที่ 2 – 3 : เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

หน้าที่ 4 – 5 : เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

หน้าที่ 6 : เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชา พ.ศ. 2564
(ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องสำอาง)

หน้าที่ 7 : เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชง พ.ศ. 2564
(ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องสำอาง)

หน้าที่ 8 : เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564
(ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องสำอาง)


Cann Society