• 1,408

ต่อยอด โนนมาลัยโมเดลจากกัญชาทางการแพทย์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชน

ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร (เสื้อขาว)

ขอบคุณ ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคูเมืองทุกท่าน ช่วยอบรมและสาธิตการทำลูกประคบกัญชา ให้กับเกษตรกรและ อสม.เขต รพ.สต.โนนมาลัย จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อจำหน่ายให้กับเพลาเพลิน ทำให้เกิดการสร้างรายได้ในวิสาหกิจและคนในชุมชน

เป็นไปตามแนวทาง ใช้ในครัวเรือน สร้างรายได้ให้ครัวเรือน สร้างรายได้ให้ชุมชน

โครงการ 6 ต้น ที่ โนนมาลัย เปิดงานไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตอบโจทย์ ขยับกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจ โนนมาลัยโมเดลปลูกกัญชาโดยวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต. โนนมาลัย แล้วส่งช่อดอกกัญชา ใบกัญชา ให้โรงพยาบาลคูเมือง ผลิตยาที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อใช้ในผู้ป่วยกลุ่มประคับประครองในชุมชน ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์นำมาต่อยอดทางเศรษฐกิจในครัวเรือน และในชุมชน

ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคูเมืองทุกท่าน ช่วยอบรมและสาธิตการทำลูกประคบกัญชา ให้กับเกษตรกรและ อสม.เขต รพ.สต.โนนมาลัย จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อจำหน่ายให้กับ เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท ชึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคูเมือง ทำให้เกิดการสร้างรายได้ในกลุ่มวิสาหกิจและคนในชุมชนอื่นๆด้วย


Cann Society