• 1,960

หลังจากที่ CannSociety ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตยากัญชา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทยกันไปแล้ว

Episode นี้ CannSociety จะพาทุกท่านไปชมและพูดคุยกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งการใช้ยากัญชาในการรักษามีขั้นตอนอย่างไร ขอบเขตการรักษาเป็นอย่างไร ติดตามใน CannSociety กับช่วง CannConnect ได้เลยค่า


Cann Society