• 1,188

https://youtu.be/4GuJuDz3r04

CannSociety Special EP. – Cann Cook EP.3

กัญชา… สมุนไพรไทยที่อยู่คู่กับอาหารไทยมาแต่โบราณ…👨🏻‍🍳

เทปนี้พาทุกท่านไปชม “สูตรอาหารไทย” ที่ใส่ใบกัญชาเป็นเครื่องชูโรง…💚

จะดึงรสชาดพิเศษขนาดไหน ไปรับชมกันค่ะ…😋

พิธีกร :

  1. จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ (จิโร่)
  2. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)
  3. ชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น (ดีดี้)

Cann Society