• 758

📝 สรุปใจความสำคัญประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 427 และ ฉบับที่ 428

✅ ประชาชนทำอะไรได้บ้าง? มาทำความเข้าใจการประกาศออกราชกิจจาฯในครั้งนี้กันครับ…

ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาและกัญชง มีหลักเกณฑ์กำหนดในรายละเอียดอย่างไรบ้าง
🍀🥙🍲🥗

และ

ค่าสาร CBD THC ในอาหารควรจะต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐานอย่างไร
🧬🧪🔬

ไปรับชมกัญจากเทปนี้ได้เลยครับ

https://youtu.be/PPoLJr3h-PI

Cann Society