• 2,017

📝 สรุปใจความสำคัญประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข และ ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องสำอาง ⚕️🧴

“การใช้ส่วนของกัญชา กัญชงในเครื่องสำอาง” 🌿

“การใช้สารสกัด CBD จากกัญชา กัญชง ในเครื่องสำอาง” 🧪

“การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชา กัญชง และ สารสกัด CBD” ⚠️🏷

✅ ในการจะผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชา กัญชง หรือสารสกัด CBD
มีหลักเกณฑ์กำหนดในรายละเอียดอย่างไรบ้าง

และ

ข้อกำหนดฉลากบนผลิตภัณฑ์หรือคำเตือนต่างๆ เป็นอย่างไร

ไปรับชมกัญจากเทปนี้ได้เลยครับ

https://youtu.be/pKT1_LnFCLo

Cann Society