• 644

https://youtu.be/8kuKqiSobjk

📌CannSociety ในช่วง CannPro EP.12

🎥 เทปนี้พาทุกท่านไปพูดคุยกับศาสตร์แพทย์แผนไทยกับครูหมอพื้นบ้านที่สานต่อศาสตร์แผนไทยมากว่า 4 generations…พทป.ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย

วันนี้ศาสตร์แพทย์แผนไทยมาประสานรวมกับกัญชาในการรักษาและรวมถึงการประกอบอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นอาหารเป็นยา… กับเมนูวันนี้แกงไก่ใส่ใบกัญชา… จะเป็นอย่างไร ไปรับชมกันเลยค่ะ 👨🏻‍🍳🥘

📖 การอบรมโภชนศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเพื่อผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีศักยภาพ 🧐… โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก…⚕ 🇹🇭

พิธีกร :

  1. ชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น (ดีดี้)
  2. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)

Cann Society