• 1,909

การผลิตยากัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคูเมือง วันนี้ Cann Society ช่วง Cann Pro จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคูเมือง กันค่ะ


Cann Society