• 1,481

CannTalk วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยงาน Medical Cannabis Agency สถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกัญชาในประเทศไทย… สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ให้เกียรติแนะนำบทบาทของสถาบันฯ ในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนโอกาสของกัญชา-กัญชง และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
Cann Society