• 479

CannSociety ในช่วง CannTalk มุมมองที่พลาดไม่ได้ แนวคิดการผลักดันการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ สู่การใช้ภาคประชาชน วันนี้ประชาชนจะเข้าถึงได้อย่างไร

วันนี้ ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หรือหมอสอง มีคำตอบให้ทุกๆท่าน ไปรับชมกัญได้เลยครับ


Cann Society