• 1,927

📌 CannSociety ในช่วง CannTalk

ห้ามพลาด!!! ปลูกกัญชา “กัญชามหาสารคาม”… พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าพร้อมกัญทั้งจังหวัด… 🙌

เทปนี้มาชมความพร้อมในการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการแพทย์ในจังหวัดมหาสารคาม 💚


Cann Society