• 1,199

วันนี้พวกเรา Cann Society จะพาทุกท่านไปทัวร์โรงปลูกกัญชาในระบบปิดที่ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน จะอลังการและ wow ขนาดไหน..ไปรับชมกัญได้เลยครับ


Cann Society