• 740

เนื่องด้วยเทปนี้มีเนื้อหาข้อมูลที่ 18+ (Set by Youtube)
กรุณาล็อคอินบัญชี Youtube ในการเข้าดู https://youtu.be/CdJCyTrEDj4
https://youtu.be/CdJCyTrEDj4

📌CannSociety ใน CannTour EP.13

เทปนี้เราพาทุกท่านไปทัวร์ชมโรงเรือนปลูกกัญชาแบบ Smart System
โรงปิดที่ควบคุม environment ในการปลูกเพื่อผลผลิตระดับ Medical Grade ที่อาคารพิรุณรักษ์ ในความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนกัญชา กัญชง และสมุนไพรไทยต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม กับความร่วมมือกับ บริษัท เดอะ แคนน์ บิซ จำกัดในการต่อยอดพัฒนาโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์…

พิธีกร :

  1. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)

Cann Society