• 742

วันนี้พวกเรา Cann Society จะพาทุกท่านไปทัวร์โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์…กัญชากับยาแผนปัจจุบัน!? ขั้นตอนการผลิตยาแผนปัจจุบันที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ของโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ จะมีกระบวนการทางการผลิตที่เหมือนหรือแตกต่างกับยาแผนไทยใน EP. ที่แล้วอย่างไร??..ไปรับชมกัญได้เลยครับ


Cann Society