• 339

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ : 95,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,650 บาท รวมเป็น 101,650 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดรวมสุทธิ 98,800 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับ

👉 เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ Cannabis 📚

👉 เรียนรู้ Cannabis Regulations ข้อปฏิบัติ มาตรฐานการดำเนินการ และบริบทกฏหมาย ⚖️

👉 เรียนรู้แบบครบมิติ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

👉 ศึกษาดูงาน Cannabis ครบวงจรในประเทศ 👀

👉 โอกาสทางเลือกในการต่อยอด Cannabis International ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมรับ Certificate จากสถาบันกัญชาระดับโลก ที่คุณเลือกได้ ทั้ง Europe และ USA ✈️🇪🇺🇺🇸

รายละเอียด CEP 3

• เริ่มเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ถึงเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
• อบรม 10:30 – 18:30 ทุกวันเสาร์ ( อบรม 11 สัปดาห์ + ดูงานในประเทศ 3 ครั้ง + โอกาสทางเลือกสมัครไปดูงานเพิ่มทริปต่างประเทศ 2 ครั้ง)
• อบรม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

• ผู้บริหาร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และพยาบาล หรือธุรกิจด้านสมุนไพร
• ผู้บริหารและผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจกัญชาและกัญชง ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
• ผู้บริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจในด้านธุรกิจกัญชาและกัญชง

ศึกษาดูงานต่างประเทศ
https://youtu.be/Z286jJTn00s
งานแฟร์กัญชา-กัญชงต่างประเทศ
https://youtu.be/8OpJiRTERVU

ใบสมัคร หลักสูตรบูรณาการศักยาภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชงรุ่นที่ 3
https://bit.ly/3Le4A8k


Cann Society