• 1,550

รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล 

จบปริญญาเอกจาก Iowa State University ,USA 
สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเป็นลูกศิษย์ของ Prof.Hallauer และ Prof.Lamkey สองนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของอาจารย์วิเชียรจึงได้รับรางวัล Pace Award จากมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Crop Sciences เป็นที่ยอมรับในวงการปรับปรุงพันธุ์พืช เพราะไขปัญหาเรื่อง ความชะงักงันในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด ในสหรัฐอเมริกา 

<span>อาจารย์วิเชียร</span> สนใจในการพัฒนาพันธุ์สมุนไพรในไทยรวมทั้งระบบการเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญสูง ตลอดระยะเวลาการวิจัยสมุนไพรไทยกว่า 20 ปีของอาจารย์ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศและในประเทศจำนวนมาก สายพันธุ์สมุนไพรที่อาจารย์วิเชียรได้พัฒนาและวิจัยขึ้นมาพร้อมลูกศิษย์มีจำนวนกว่า 15 ชนิด อาทิเช่นสายพันธุ์ขมิ้นชันแดงสยามซึ่งมีสารเคอร์คูมินสูง สายพันธุ์ไพล สายพันธุ์ว่านชักมดลูก สายพันธุ์รางจืด สายพันธุ์หนอนตายหยากเป็นต้น

ในปี พ.ศ.2561 อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาเพื่อเริ่มปลูกและปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ให้แก่องค์การเภสัชกรรม, อาจารย์และลูกศิษย์ ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์กัญชงกัญชาเพื่อให้ได้สารสำคัญสูงและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมในเมืองไทยจนได้สายพันธุ์ C09 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ CBD ที่ปลูกง่ายให้ดอกที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งสายพันธุ์ Elite Line No.4 หรือเรียกชื่อเล่นว่าสายพันธุ์ไวไวควิก ซึ่งเป็นสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีสัดส่วน THC:CBD เท่ากับ 1 :1 และให้ผลผลิตดอกที่สูงมาก เหมาะสมสำหรับการปลูกใน Green House และ Outdoor 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี อาจารย์วิเชียรได้ทดลองปลูกกัญชาและกัญชงทั้งในระบบ Indoor, Green House และ Outdoor มามากกว่า 30 รุ่น(ครั้ง) และได้พัฒนารูปแบบและออกแบบ Green House รวมทั้งการปลูก Outdoor เพื่อให้การปลูกกัญชา และกัญชงมีต้นทุนที่ลดลง รวมทั้งการพัฒนา สารสกัด สมุนไพร เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงที่เข้ารบกวนกัญชาและกัญชง


Cann Society