• 736

สุดยอดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) รับมอบรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นและเกิดคุณค่าชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทาง Cann Society ขอแสดงความยินดีกับคุณ Siriporn Ariyaphuttarat ด้วยครับTags:
Cann Society